Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju BibliotekBiblioteka Publiczna Gminy Rychliki w 2009 roku zakwalifikowała się w drodze konkursu do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Publiczna Gminy Rychliki korzysta z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. W kolejnych latach dotacja kształtowała się następująco: 2005 – 3829,00zł, 2006 – 4278,00zł, 2007 – 6050,00zł, 2008 – 6259,00zł, 2009 – 2270,00zł, 2010 – 1200,00zł.

„Akademia Orange dla bibliotek” w Rychlikach

Akademia Orange dla bibliotekW lipcu 2010 r. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki podpisała z Fundacją Orange umowę w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.