Biblioteka Publiczna i jej filia w liczbach

R O K 2006 2007 2008 2009 2010
CZYTELNICY ZAREJESTROWANI W CIĄGU ROKU 445 389 342 392 386

STAN KSIĘGOZBIORU NA KONIEC ROKU

  • literatura piękna dla dorosłych
  • literatura piękna dla dzieci
  • literatura inna (popularnonaukowa i naukowa)

24629


11520

6776

6340

24887


11608

6743

6536

24323


11588

6409

6326

24735


11608

6738

6389

24395


11553

6518

6324

ODWIEDZINY NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU (ŁĄCZNIE) 5309 2983 2361 3438 4515 +
odwiedziny przy stanowiskach komputerowych 1144
WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU (ŁĄCZNIE) 7136 5633 5213 8100 7266
UBYTKI - 340 1393 885 987
LICZBA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK 533 567 824 874 424
WPŁYW OGÓŁEM (ZAKUP+DARY) 567 591 829 1297 646
WYSOKOŚĆ DOTACJI MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 4278 6050 6259 2270 1220

* Od czerwca 2007 do czerwca 2008 – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki czynna była cztery razy w tygodniu, a Filia w Jelonkach raz w tygodniu

 

R O K 2001 2002 2003 2004 2005
CZYTELNICY ZAREJESTROWANI W CIĄGU ROKU 497 539 586 589 542

STAN KSIĘGOZBIORU NA KONIEC ROKU

  • literatura piękna dla dorosłych
  • literatura piękna dla dzieci
  • literatura inna (popularnonaukowa i naukowa)

23347


11037

6594

5716

23544


11151

6630

5763

23683


11793

6655

5909

23965


11292

6686

6466

24069


11285

6623

5688

ODWIEDZINY NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU (ŁĄCZNIE) 5102 5165 5909 6466 5688
WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ I NA MIEJSCU (ŁĄCZNIE) 10015 8848 9553 9951 8725
UBYTKI 43 - - - 456
LICZBA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK 63 126 127 221 513
WPŁYW OGÓŁEM (ZAKUP+DARY) 63 201 139 282 560
WYSOKOŚĆ DOTACJI MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH - - - 2182 3829