Akademia Orange dla bibliotekW lipcu 2010 r. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki podpisała z Fundacją Orange umowę w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


W wyniku podpisanej umowy biblioteka realizuje projekt „Biblioteki z Internetem TP”, który zapewni naszym placówkom bezpłatne korzystanie z Internetu przez okres trzech lat (2010 – 2012).
W 2010 roku z Programu „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymaliśmy kwotę 1848,25 zł.