Wstęp
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-rychliki.pl.
Data publikacji strony internetowej: 06.11.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.11.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 06.11.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Katarzyna Hałuszczak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 55 248 82 02). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki
Adres: 14-411 Rychliki 104
Biblioteka mieści się w budynku wspólnie użytkowanym z GOPS, wybudowanym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wejście znajduje się na parterze, do drzwi wejściowych prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, brak windy. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenie Biblioteki znajduje się na I piętrze. Korytarz oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Brak windy oraz schodołazu.
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed Biblioteką znajduje się ogólnodostępny parking, brak jednak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki Filia Jelonki
Adres: Jelonki 35, 14-411 Rychliki
Siedziba Filii mieści się w przedwojennym drewnianym budynku. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście znajduje się na parterze, do drzwi wejściowych prowadzi podwyższony schodek. Nie ma podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, brak windy.
Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na parterze. Wąskie i małe pomieszczenia uniemożliwiają wprowadzenie wózka inwalidzkiego. Brak windy oraz schodołazu.
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W Filii nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak parkingu a tym samym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.