Program Rozwoju BibliotekBiblioteka Publiczna Gminy Rychliki w 2009 roku zakwalifikowała się w drodze konkursu do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.


Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Nasza biblioteka dzięki udziałowi w Programie pozyskała sprzęt komputerowy o łącznej wartości 4 200,00zł. ( który znajduje się na wyposażeniu Filii w Jelonkach), aparaty cyfrowe dla obu bibliotek, poza tym pracownicy biblioteki uczestniczyli w wielu specjalistycznych szkoleniach.
29 listopada 2010 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie pierwszej rundy programu (w pierwszej rundzie programu wzięło udział 1865 bibliotek z całej Polski, z tego 190 z województwa warmińsko-mazurskiego).