Informacja o zbiorach

  • katalog alfabetyczny kartkowy
  • katalog rzeczowy kartkowy

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

  • z możliwością zarezerwowania interesującej pozycji osobiście lub przez telefon.
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu

Prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie informacji:

  • bibliotecznych
  • bibliograficznych
  • rzeczowych

Zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego
Dostęp do sieci Internet oraz odpłatnie:

  • usługi reprograficzne (kserokopie materiałów bibliotecznych lub własnych)
  • wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych,
  • skanowanie materiałów bibliotecznych (nieodpłatnie).


UWAGA!

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. z 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).