Album rodzinny Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu na Album Rodzinny. Sedrecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału. Czekamy na Wasze prace!

Regulamin:

1. Organizatorzy Konkursu

Konkurs odbywa się w ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2021. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki i filia w Jelonkach. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

2. Celem konkursu jest

- skłonienie mieszkańców do zagłębienia się we własne szczęśliwe wspomnienia

- upamiętnienie wspólnych rodzinnych chwil

- integracja wewnętrzna rodzin

- stworzenie kroniki poświęconej mieszkańcom naszej gminy

- podkreślenie znaczenia rodziny jako grupy społecznej

 

3. Zasady uczestnictwa:

- Każdy uczestnik lub zespół musi przygotować album rodzinny

- zdjęcia powinny dotyczyć rodziny, dopuszcza się prace także w szerszym rozumieniu tego słowa (rodziną bywa matka, ojciec, rodzeństwo, ale też współpracownicy, przyjaciele, osoby bliskie)

- jeśli ze zdjęciem związana jest anegdota, zabawna historia lub drugie dno pewnej opowieści, pamiętne wydarzenie, niekoniecznie wesołe – można załączyć opis, by wasi potomni mogli za wiele lat dowiedzieć się czegoś o swoich przodkach.

- chodzi o to, by przeznaczyć coś – na pamięć, zainwestować – w pamięć, zapisać się – w pamięci

 

4. Wymogi techniczne

- należy dostarczyć do budynku Biblioteki osobiście lub drogą pocztową album ze zdjęciami rodzinnymi.

- biblioteka nie „zabiera” dostarczonych prac. Po zakończeniu konkursu zdjęcia zostaną zreprodukowane i włączone do kroniki. Oryginalny album będzie można zabrać z powrotem na domową półkę.

- Album powinien zabierać min. 30 zdjęć, część z opisami. Zależy nam jednak, by zdjęć było więcej – ok. 100 (max.), jednak wszystkich nie trzeba opisywać.

- należy także opisać sam album, zostawić w nim jakąś historię, myśl, czy nawet przedmiot, jak szkic, serwetka zrobione własnoręcznie.

- format zdjęć – nie większy niż A4 i nie mniejszy niż 8x10 – jednak pojedyncze zdjęcia mniejsze będą dopuszczane, np. zdjęcia dokumentowe itp.

- album może być zwyczajny – fotograficzny, ale też może mieć formę zeszytu z powklejanymi zdjęciami i ręcznymi czy wklejonymi opisami; formę segregatora itp.

- dopuszcza się ozdabianie własnoręczne albumu – mogą być za to przyznane dodatkowe punkty

 

5. Kryteria oceny

- zgodność z tematem

- wartość estetyczna – nie samych zdjęć, ale ich „opakowania” w opisy, ozdoby i inne

- opisy – ich jakość, ale też szczerość i realizm, nawet metafizyka

- indywidualność jako rodzina

- całokształt – album jako spójna, ciekawa całość

 

6. Wykorzystanie materiałów:

- Zebrane materiały zostaną sfotografowane i włączone do archiwum biblioteki

- materiały będą znajdować się w archiwum biblioteki z możliwością wglądu osób trzecich – przyszłych pokoleń zainteresowanych swoją genealogią, badaczy, historyków, osób zainteresowanych

- materiały nie będą upubliczniane dalej bez zgody autorów albumu

- materiały będą wykorzystywane w celach promocji Biblioteki, Gminy, Kultury, Rodziny jako wartości itp. i wydarzenia, jakim są Dni Rodziny, tylko za zgodą autorów albumu

 

7. Terminy:

 

- Prace należy dostarczyć do biblioteki do 30 czerwca 2021

- Ogłoszenie wyników nastąpi 9 lipca 2021

- wręczenie nagród odbędzie się 10 lipca 2021

 

7. Nagrody

Atrakcyjne nagrody niespodzianki – rodzinne bony podarunkowe.

 

8. Komisja

Komisja złożona z przedstawicieli władz Gminy i pracowników Biblioteki.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych