Czy jest wśród Państwa ktoś, kto lubi pisać wiersze? Jeśli tak, polecamy konkurs poetycki organizowany przez Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Na stronie wydarzenia czytamy:

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Starosty Piskiego – Andrzeja Nowickiego, Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”.

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem).
  Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.
 • Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę).
  Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
 • Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów.
  Zestawy będzie rozpatrywać wysoce kompetentne i profesjonalne jury, którego członkowie podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.
 • Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000 zł, 1 000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).
 • Terminy: nadsyłania prac – 28 maja 2021 r.; rozstrzygnięcia konkursu – 18 czerwca 2021 r.; gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia 2021 r.
 • Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.
 • Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl