Dnia 22 listopada 2019 roku Seniorzy, mieszkańcy wsi Jelonki i Marwica spotkali się w sali sołeckiej w Jelonkach by wspólnie obchodzić swoje święto. Uroczystość została przygotowana przez BPG Rychliki filię w Jelonkach i Radę Sołecką. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Rychliki pan Zbigniew Lichuszewski, który oficjalnie powitał zebranych Seniorów składając im najlepsze życzenia i wyrazy uznania oraz podkreślając ważną rolę osób starszych w życiu społecznym wskazał konieczność organizowania takich spotkań.

Obchody Dnia Seniora w Jelonkach niewątpliwie umilił występ młodzieży grającej na gitarach pod kierunkiem pana Adama Proszowskiego. Oprócz występów dla uczestników spotkania został przygotowany pyszny słodki poczęstunek.